Oferta Wody lecznicze Hanna

Hanna

Na anemię i niedobór jodu.

Korzystnie wpływa na:

  • infekcje oraz alergie
  • schorzenia na tle nerwowym
  • choroby układu oddechowego
  • zaburzenia metaboliczne
  • zwalczanie otyłości
  • depresję i stres
KATIONY
(MG/L)
sodowy Na+
4670,00
wapniowy Ca2+
138,70
potasowy K+
184,00
magnezowy Mg2+
206,10
litowy Li+
11,45
żelazowy Fe2+
2,24
ANIONY
(MG/L)
wodorowęglanowy HCO3-
7958,00
chlorkowy Cl-
3588,00
jodkowy J-
1,90

« wstecz w górę